De Krachtenveldanalyse

Hier mijn eerste aanzet tot de analyse van alle stakeholders en de voor- en nadelen op korte en lange termijn. Het is nog niet geheel af, maar ik zou graag feedback krijgen over dit stuk.

 1. 1.     De krachtenveldanalyse

 

1.1  De stakeholders die van invloed zijn op het dilemma

De belangrijkste stakeholders zijn de Onderwijsinspectie, het bestuur Primo vpr, de directie , de leerkrachten, de leerlingen en de ouders van Obs de Wateringe. De leerlingen spelen een belangrijke rol in het verwerven van vaardigheden en kennis. Ouders zijn hier voor een deel verantwoordelijk voor. In het advies laat ik ze echter achterwege. Het advies geldt voor het curriculum en het handelen van de leerkrachten. Hier hebben de leerlingen en de ouders in eerste instantie geen rol in.

 

 • Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie speelt een grote rol in het toezicht van de school. Als school zal je moeten voldoen aan de eisen van de inspectie. De afgelopen jaren zijn deze eisen veranderd en de prestatiedoelen verhoogd. De inspectie kijkt naar opbrengsten, zowel op cognitief gebied als op sociaal gebied. De onderwijsinspectie heeft begin dit jaar de eisen rondom indicator 1.5 sociale competentie aangepast. (Onderwijsinspectie,2013). De inspectie bepaalt dat er voor de sociale competenties een meetinstrument binnen school is, dat Cotan gecertificeerd is.

 • Stichting voor openbaar primair onderwijs  Voorne-Putten en regio (Primo vpr)

“ Primo vpr wordt gevormd door de reguliere openbare basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs, alsmede een school voor speciaal onderwijs in Voorne, Putten en Rozenburg. Het bestuur draagt zorg voor een prettige leeromgeving waar kinderen optimaal talenten en vaardigheden kunnen ontwikkelen.” ( Primo vpr)

 

Als school moet Obs de Wateringe verantwoording afleggen aan het bestuur over de manier van werken en de behaalde resultaten. Het streven van het bestuur om opbrengsten te verhogen wordt grotendeels bepaald door de Onderwijsinspectie.

Als school is Obs de Wateringe verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid, mits dit past binnen de visie van het bestuur. Hierdoor zal het bestuur geen grote rol spelen binnen deze beleidsnotitie.

 • De directie van Obs de Wateringe

De Directie van Obs de Wateringe bestaat uit de directeur en de internbegeleiders/bouwcoördinatoren  van Obs de Wateringe. De directie is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid van de school.

Het verhogen van de opbrengsten staat al een tijd in het beleidsplan van de directie. Dit is te merken aan alle verbeteringen van het onderwijs van de afgelopen paar jaar. Het zorgen voor een zo groot mogelijk rendement per leerling is één van de pijlers van Obs de Wateringe. Toch vallen er nog leerlingen buiten de boot. De directie is op zoek naar manieren om ook deze leerlingen maximaal te laten profiteren van het onderwijsaanbod.

 • De leerkrachten van Obs de Wateringe

De leerkrachten spelen een belangrijke rol binnen het gehele beleid van de school. Zij zijn uiteindelijk de bepalende factor. De leerkrachten zorgen ervoor dat het beleid van de school uitgevoerd wordt. De afgelopen jaren zijn ze hier zichtbaar in geslaagd. De leerresultaten zijn enorm omhoog gegaan, dankzij de inzet van de leerkrachten. Echter ervaren zij leerlingen met een slechte werkhouding/concentratie, leerlingen met plannings- en organisatieproblemen, leerlingen met weinig zelfregulatie etc. Leerkrachten geven aan nu niet goed te weten hoe zij deze leerlingen kunnen helpen het hoogst haalbare te bereiken.

Voor de directie zijn de volgende vragen relevant:

 • Hoe begeleiden wij leerkrachten in het verwerven van kennis over executieve functies en zelfregulatie
 • Moeten we zelf meer onderzoek doen naar executieve functies en zelfregulatie of extern iemand inhuren om het team te begeleiden?
 • Welke competenties hebben leerkrachten nodig om executieve functies te kunnen verwerken in het curriculum?
 • Hoe begeleiden wij leerkrachten in het verwerken van executieve functies en zelfregulatie in het curriculum?

Voor de leerkrachten zijn de volgende vragen van belang:

 • Wat houden deze executieve functies en zelfregulatie nu precies in?
 • Hoe krijgen we zicht op de executieve vaardigheden en de zelfregulatie van kinderen?
 • Welke mogelijke vaardigheden hebben wij nodig?
 • Hoe passen we deze executieve functies en zelfregulatie toe het bestaande curriculum?

 

1.2  Korte termijn voor- en nadelen

 

Voordelen: Oplossingen op het moment dat het probleem zich voordoet zorgt voor een duidelijk plan van aanpak voor de leerkracht. De leerkracht ziet over het algemeen een probleem op cognitief gebied. De leerling kan/snapt iets niet. De leerlingen krijgt extra uitleg, extra werk om te zorgen dat het probleem verholpen wordt en wordt bijgespijkerd.

Nadelen: De achterliggende problemen worden niet aangepakt. De executieve functies zijn niet verbeterd, waardoor de leerling keer op keer vast loopt en vaak veel extra uitleg en extra werk nodig heeft om geen achterstand op te lopen. De motivatie neemt af waardoor het neerwaartse spiraal wordt.

probleemcyclus

Problemen om sociaal emotioneel gebied(gedrag) wordt door leerkrachten gesignaleerd, maar leerkrachten weten niet goed hoe ze deze problemen moeten aanpakken.  Er worden pogingen gedaan om de leerling te corrigeren door bijvoorbeeld “de beertjes aanpak”. Of er wordt een externe partij ingeschakeld (maatschappelijk werk, schoolbegeleidingsdienst)

Bij beide problemen (cognitief of sociaal emotioneel) wordt het probleem achteraf aangepakt. Je loopt achter te feiten aan en het probleem kan opnieuw ontstaan in een andere situatie.

Op de korte termijn is het probleem opgelost, maar voor de langer termijn is het geen structurele oplossing. Het is dus beter om naar oplossingen te zoeken voor een lager termijn.

 

1.3  Langer termijn voor- en nadelen

 

Voordelen: uit onderzoeken komt naar voren dat op jonge leeftijd veel aandacht besteden aan executieve functies en gedragsregulatie zorgt voor betere leerresultaten en beter sociaal gedrag. Dit betekent dat er op langer termijn veel winst te halen is. Door executieve functies en zelfregulatie te integreren in het curriculum van de onderbouw zullen de leerresultaten van de leerlingen op Obs de Wateringe omhoog gaan. Tevens zullen er meer leerlingen afgeleverd worden op een hoger niveau met een beter toekomstperspectief.

Nadelen: Op langer termijn denken zal betekenen dat er een investering zal moeten worden gedaan om de kennis van de leerkrachten en de directie te vergroten. Er zal een beroep gedaan worden op de leerkrachten, hiervoor zal draagvlak gecreëerd moeten worden. Fullan (2007) geeft aan dat het implementeren van een vernieuwing alleen werkt als er draagvlak is onder de leerkrachten.

Leerkrachten zullen tijd moeten krijgen om de kennis te vergaren, verwerking van deze kennis in het curriculum, wat zal betekenen dat lange termijn denken meer tijd en geld zal kosten.

Concluderend kan ik stellen dat het langer termijn denken zal zorgen voor betere leerresultaten van leerlingen op Obs de Wateringe op zowel cognitief als sociaal emotioneel gebied, er zullen minder schoolverlaters zijn en meer hogere geschoolde zijn. Waardoor zij uiteindelijk betere burgers zullen worden in onze maatschappij.

Literatuur

Fullan, M. (2007).  The new meaning of educational change. Routledge: London and New York

Onderwijsinspectie  verkregen op 9 maart 2013 van http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2013/herziening-aw-beoordeling-sociale-competenties-indicator-1.5_2.pdf

Primo vpr verkregen op 10 maart 2013 http://www.primovpr.nl

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: