Het Advies

Hier de eerste aanzet tot een advisering

De advisering

 

Uit de analyse zijn een aantal punten gekomen waarop gelet moet worden bij het verder implementeren van het IGDI model en toekomstige implementaties.

Adviezen voor de Directie:

  • De ‘lerende organisatie’ vasthouden

Allereerst is de ‘lerende organisatie’ van groot belang. Volgens Senge (in Kagan et. al., 2006) houdt een lerende organisatie in dat je elkaar vertrouwt, elkaars sterke punten aanvult en elkaars beperkingen compenseert. Je deelt gemeenschappelijke doelen die groter zijn dan individuele doelen waardoor de resultaten uitzonderlijk zijn. Samen leren zorgt voor een sterkere vertrouwensband waarbij leerkrachten elkaar kunnen aanspreken. (Kagan, Kopmels & Jaeger de, 2006). Deze houding zorgt ervoor leerkrachten zichzelf kwetsbaar kunnen opstellen, waardoor leerkrachten zelf durven aangeven als iets niet lukt of kritische vragen durven stellen.

Het steeds terug laten komen van het IGDI model tijdens vergaderingen, studiedagen, groepsbezoeken etc. is een goed begin. Het is van belang dat alle betrokkenen blijven werken volgens het IGDI model. Door het onder de aandacht te blijven brengen, erover te praten en erover te  discussiëren blijven leerkrachten zich bewust van het belang van het werken volgens het IGDI model. Leerkrachten kunnen op deze manier het geleerde met elkaar delen en hierdoor als team en individu verder ontwikkelen.

Een aanvulling op de lerende organisatie zijn de collegiale consultaties met name het kijken bij elkaar in de klas. “Collegiale consultatie is een methode waarbij gelijkwaardige collega’s leren van elkaars ervaringen in de dagelijkse onderwijspraktijk” (p.88 Teune, de Boer & de Laat, 2008). Leerkrachten kunnen dit op verschillende manieren ondernemen, ze gaan bij elkaar in de klas kijken, bespreken opnamen of bepreken een casebeschrijving. Belangrijk hierbij is de vertrouwensband binnen het team. Het zorgen voor mogelijkheden tot collegiale consultatie zal het werken met het IGDI model helpen te institutionaliseren binnen Obs de Wateringe.

Het hebben van een sterk ‘professioneel’ team dat tevens een vertrouwensband heeft, staat voorop. Deze houding moet Obs de Wateringe vast houden. Het creëren van ruimte voor klassenbezoeken in het kader van collegiale consultaties zal de ‘lerende organisatie’ versterken.

  • Handhaven van de doorgaande lijn

De school begint de visie met “een samenhangend pedagogisch en didactisch beleid”. (Visie Obs de Wateringe, 2012). Om deze te houden zal continu gekeken moeten worden naar de doorgaande lijn. Is deze er nog? Werken alle leerkrachten met het IGDI model op dezelfde manier? Fullan ( 2007) geeft aan dat het moeilijke van implementaties is dat leerkrachten zeggen dat ze iets doen, denken dat ze dit doen, maar daadwerkelijk in hun eigen klas dit niet doen.

Voor de directie moet de manier van werken met drie groepsbezoeken per jaar gehandhaafd blijven. Op deze manier kunnen zij monitoren of de doorgaande lijn nog steeds aanwezig is en of alle leerkrachten werken met het IGDI model zoals Obs de Wateringe werkt met het IGDI model.

Een ander belangrijk aspect van deze doorgaande lijn is het inwerken van nieuwe leerkrachten. Personeelswisselingen komen veel voor, waardoor de innovatie kan verdwijnen. De directie zal moeten zorgen voor goede begeleiding van nieuwe leerkrachten, denk bijvoorbeeld aan maatjes. Peer tutoring komt uit de meta-analyse van Hattie (2009) naar voren als effectief met een effect size van 0.55. Een nieuwe leerkracht kan gekoppeld worden aan een meer ervaren leerkracht, als coach, zodat deze leerkracht werken met het IGDI model goed onder de knie kan krijgen, maar tevens een persoon heeft om op terug te vallen met vragen of problemen.

Het vasthouden van de doorgaande lijn met betrekking tot het IGDI model zal ervoor zorgen dat het IGDI model uiteindelijk geïnstitutionaliseerd zal worden op Obs de Wateringe.

 

  • De belangrijkste onderdelen van het IGDI model uitdiepen

 

Gezien het feit dat werken met het IGDI model op de goede manier wordt ingezet op Obs de Wateringe, kan de volgende stap genomen worden.Het IDGI model is een model gericht op de leerkacht. Waarbij de leerkracht goed voor ogen moet hebben welke doelen er behaald dienen te worden. Het stellen van doelen is een van de onderdelen waar aandacht voor geweest is. Zo geeft Marzano (2008) aan dat doelen niet te specifiek mogen zijn, zodat leerlingen de doelen kunnen verpersoonlijken. Dit onderdeel moet op de agenda blijven en verder uitgediept worden. De directie moet leerkrachten de ruimte en tijd geven om dit onderdeel verder te verbeteren. De directie moet de monitor zijn voor het stellen van doelen. De directie zal de toetsgegevens moeten blijven monitoren, leerkrachten terugkoppelingen geven op dit punt. Veenman (1993) geeft aan dat terugkoppeling belangrijk is voor de positieve en de negatieve punten. Op deze manier wordt positieve punten beloont en negatieve punten aangepakt.

Uit de meta-analyse van Hattie (2009) en Marzano (2008)blijkt dat voorkennis ophalen en feedback geven belangrijke onderdelen zijn van het IGDI model. Deze onderdelen zijn bij de leerkrachten nog niet veel onder de aandacht geweest.

Zo geeft Marzano (2008) aan dat er verschillende soorten vragen zijn om de voorkennis op te halen. Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten vaak vragen stellen van een ‘lager niveau’, waarbij leerlingen informatie moeten herinneren of herkennen. Terwijl er van vragen van een ‘hoger niveau’ veel meer geleerd wordt. Dit zijn vragen waarbij leerlingen informatie moeten analyeren.

Leerlingen laten wachten voordat ze antwoord mogen geven zorgt voor meer diepgang in de antwoorden evenals leerlingen vragen stellen voorafgaande aan een leerervaring.

Feedback kan een grote bijdrage leveren aan de leerprestaties van leerlingen mits dit op de goede manier gegeven wordt.

Gezien het feit dat dit volgens Hattie (2009) en Marzano (2008) veel effect heeft op de leerprestaties van de leerlingen zijn dit onderdelen die kunnen worden opgenomen in het vervolgtraject van het IGDI model. Zodat er uiteindelijk op alle onderdelen van het IGDI model het maximale uit de leerlingen gehaald kan worden.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: